Aktualności

Lodówki do rejestracji...

Data publikacji: 2016-09-23

W związku z licznymi telefonami oraz mailami związanymi z alarmującymi publikacjami w internecie dotyczącymi obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych informujemy, że rejestracji w tzw. Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), którego prowadzeniem zajął się Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie podlegają urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również dla urządzenia będące rozdzielnicami wysokiego napięcia zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane w ilości co najmniej 3 kg lub urządzenia zawierające rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych w ilości co najmniej 3 kg (art. 14 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Dz.U.2015 poz 881). Tym samym przepis nie dotyczy urządzeń do zastosowań domowych, czy biurowych, ponieważ raczej nie zdarza się, aby napełnienie czynnikiem przekraczało w nich 3 kg.