Szkolenia

Nowa Ustawa o odpadach - sprawozdawczość, zezwolenia, kary

Jest to szkolenie poruszające tematykę gospodarki odpadami w zakładzie oraz obowiązków, jakie zostały nałożone na przedsiębiorców w związku z wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadów. Na szkoleniu omawiamy nową ustawę o odpadach, która będąc implementacją unijnej dyrektywy odpadowej nr 98/2008/WE, charakteryzuje się nowym, całościowym podejściem do zagadnień związanych z odpadami, ich wytwarzaniem oraz przetwarzaniem. Nasze szkolenie skierowane jest do każdej osoby, która pragnie zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie przepisów regulujących zasady postępowania z odpadami tzn, wymagane pozwolenia, zezwolenia oraz zasady prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości.

Szkolenie prowadzone jest przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, a także kierunkowe wykształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska.

CZAS SZKOLENIA: 8 h – 1 Dzień
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa
KOSZT SZKOLENIA: 350 zł netto za osobę /340,50 zł brutto

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do Ustawy o odpadach:

 1. Zakres, przedmiot i cel regulacji – omówienie, jakich podmiotów i w jakich sytuacjach ustawa dotyczy.
 2. Definicje ustawowe – interpretacja pojęć ustawowych z omówieniem przykładów, konsekwencje złej interpretacji definicji.
 3. Katalog odpadów i zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, Utrata statusu odpadów – omówienie warunków ustawowych oraz krok po kroku wymagań proceduralnych, wskazanie korzyści i obowiązków wynikających z decyzji,
 4. Zasady postępowania z odpadami – wskazanie przyczyn i konsekwencji nieprawidłowości w większości przedsiębiorstw

2. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o odpadach:

 1. Przetwarzanie, zbieranie i transport odpadów – nowe zasady uzyskiwania decyzji administracyjnych, wymagania względem wniosków, terminy wygasania dotychczasowych decyzji, obowiązek uzyskania DUŚ
 2. Magazynowanie odpadów – zasady i konsekwencje błędów
 3. Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami – skutki prawne przenoszenia odpowiedzialności, błędy w umowach,
 4. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów, grzywny do 1 000 000 PLN
 5. Rejestry – kto, do kiedy i w jaki sposób powinien uzyskać wpis do rejestru, konsekwencje braku wpisu.

3. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami:

 1. Ewidencja odpadów i sprawozdawczość – jak prowadzić ewidencję, najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 2. Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami oraz baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – omówienie przykładów błędnie sporządzonych sprawozdań, wskazanie kogo i od kiedy dotyczyć będzie BDO
 3. Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne
 4. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe
 5. Praktyczne ćwiczenia związane z prawidłowym wypełnianiem dokumentacji

4. Omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia zagadnień i tematów dotyczących indywidualnych problemów związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach.