Szkolenia

Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych - zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

Jest to szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi w laboratoriach, punktach pobierania materiałów, szpitalach, przychodniach lekarskich, NZOZ-ach oraz prywatnych gabinetach medycznych. Szkolenie to omawia procedury postępownia z odpadami medycznymi, wymagania prawne dotyczące gospodarki odpadami medycznymi oraz wymagania SANEPID w kontekście powstawania i gospodarowania odpadami medycznymi.

Szkolenie prowadzone jest przez trenera posiadającego wielolenie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w tym gabinetów lekarskich.

CZAS SZKOLENIA: 8 h – 1 Dzień
KOSZT SZKOLENIA: 350 zł netto/430,50 zł brutto za osobę

TEMATYKA SZKOLENIA

 1. Definicja odpadów medycznych
 2. Klasyfikacja odpadów medycznych
 3. Procedury postępowania z odpadami medycznymi
 4. Podstawy prawne związane z wymaganiami SANEPID
 5. Kontrola SANEPID dotycząca procedur postępowania z odpadami medycznymi
 6. Zasady postępowania z odpadami medycznymi
 7. Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych
 8. Zagrożenia dla środowiska i człowieka związane z utylizacją odpadów medycznych
 9. Wymagania dla placówek medycznych związane z uzyskiwaniem zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach
 10. Katalog odpadów
 11. Sprawozdawczość i ewidencja
 12. Kary administracyjne i zakres odpowiedzialności
 13. Wykaz aktów prawnych
 14. Terminarz obowiązków