Stała obsługa przedsiębiorstw

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest najczęściej z wywieraniem wpływu na środowisko - zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska nawet wykorzystywanie samochodu służbowego (także wynajętego czy leasingowanego) wiąże się z szeregiem obowiązków, które zostały nałożone na przedsiębiorców. Działanie zgodne z przepisami ochrony środowiska zmusza do prowadzenia stosownych ewidencji, naliczania opłat środowiskowych za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, często również do uzyskania stosownych pozwoleń, zezwoleń czy składania innych dokumentów informacyjnych do urzędów. Przepisy wymagają przemyślanej i udokumentowanej gospodarki odpadami, a także spełnienia innych wymagań, stosownie do zakresu korzystania ze środowiska.

Mamy świadomość ilości energii, środków oraz czasu, którą trzeba poświęcić na prowadzenie "aspektów" środowiskowych w przedsiębiorstwie zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ochrony środowiska dlatego proponujemy Państwu wsparcie oferując obsługę wymaganych przepisami ochrony środowiska - outsourcing ekologiczny.

Prowadzimy obsługę przedsiębiorstw w zakresie przepisów ochrony środowiska, w ramach której pomagamy w realizacji wszystkich obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz aktów powiązanych.

Oferujemy:

 • Stały nadzór nad zakresem wymagań prawnych wynikających z przepisów ochrony środowiska, w tym wynikających ze zmiany przepisów czy zmian technologicznych produkcji,
 • Naliczanie opłat środowiskowych oraz przygotowywanie sprawozdań,
 • Wdrożenie procedur ewidencjonowania danych dotyczących odpadów i emisji zanieczyszczeń,
 • Nadzór nad wymaganiami prawnymi dla nowych inwestycji,
 • Szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska,
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami,
 • Przygotowanie firmy do ewentualnej kontroli, obecność naszego specjalisty przy kontrolach prowadzonych przez WIOŚ, oraz nadzór nad wypełnianiem postanowień pokontrolnych,
 • Pomoc przy wypełnianiu innych sprawozdań (np. GUS) z zakresu ochrony środowiska,
 • Wiedzę i doświadczenie specjalistów.

Zalety outsourcingu:

 • Oszczędność czasu i kosztów,
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • Prawidłowe i terminowe rozliczenia z urzędami,
 • Elastyczne dostosowanie przedsiębiorstwa/zakładu do aktualnych i przyszłych wymogów ochrony środowiska,
 • Podniesienie bezpieczeństwa organizacji.

Zapraszamy do współpracy!