Szkolenia

Warsztaty: Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska dla MŚP

Omawia zagadnienia związane z opłatami za korzystanie ze środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach. Omawiamy na nim istotę opłat za korzystanie ze środowiska, kto podlega obowiązkowi naliczania opłat, jakie są zasady ich naliczanie. Szkolenie ma formę ćwiczeń praktycznych poprzedzonych niezbędnym wykładem teoretycznym, tak by uczestnicy po ukończeniu kursu mogli swobodnie naliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska w firmach w których pracują.

Szkolenie prowadzi trener zajmujący się praktycznymi aspektami naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

CZAS TRWANIA: 1 dzień (5h)
KOSZT SZKOLENIA: 350 netto za osobę/430,50 zł brutto

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Podstawy prawne regulujące kwestię opłat środowiskowych

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska.
 • Akty wykonawcze do Ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Tendencje zmian prawnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Ordynacja podatkowa

2.Obowiązki przedsiębiorców związane z opłatami za korzystanie ze środowiska

 • Rodzaje sprawozdań i terminy ich przedkładania.
 • Ewidencja i dokumenty źródłowe będące podstawą naliczania opłat.
 • Opłaty podwyższone i kary.

3.Praktyczne aspekty wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

 • Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat.
 • Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.
 • Zasady archiwizacji dokumentów,
 • Planowane zmiany dotyczące sposobów naliczania opłat i wypełniania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska,
 • KOBIZE - wymagania, projektowane zmiany

4.Praktyczne ćwiczenia w wypełnianiu obowiązków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska

 • wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza: z procesów technologicznych: energetycznego spalania paliw, z lakierowania i malowania, ze spawania, z przeładunku benzyn, z pojazdów samochodowych, opłaty ryczałtowe i wskaźnikowe
 • odprowadzanie ścieków –opadowych i roztopowych (z omówieniem przykładów, dla których opłaty te są wymagane)