Firma

Zadzwoń do nas:
+48 692 42 43 67

Ekologika

Mamy świadomość zawiłości dotyczących wymagań, jakie stawiane są przedsiębiorstwom w przepisach regulujących ochronę środowiska, a także zaległości, jakie w tym temacie powstały dlatego celem naszej działalności jest świadczenie usług „środowiskowych” dla szerokiego grona podmiotów.

Usługi doradztwa środowiskowego obejmują między innymi:

 • Wykonywanie przeglądów środowiskowych przedsiębiorstw (due-diligence),
 • Szkolenia dla pracowników,
 • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji i wniosków, zarówno w zakresie bieżącej ewidencji, jak i w przygotowywaniu wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,
 • Naliczanie opłat środowiskowych oraz przygotowywanie stosownych sprawozdań,
 • Outsourcing działu ochrony środowiska czyli stałą obsługę firm w zakresie przepisów ochrony środowiska.

Świadczymy usługi w formie stałej współpracy jak i przygotowania konkretnych opracowań.

Przygotowujemy również projekty instalacji: sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, koncepcje zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla inwestycji jak i dla osób fizycznych, a także projekty przydomowych oczyszczalni ścieków

Opracowujemy dokumentacje kompleksowo wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z naszą Ofertą

Opracowujemy szeroki zakres dokumentów oraz wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie przepisów ochrony środowiska. Dokumentację przygotowujemy zarówno dla nowych inwestycji jak i dla już funkcjonujących zakładów.

Przygotowujemy dokumentację wnioskową z następujących dziedzin:

Odpady

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • Zezwolenie na transport odpadów,
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • Ewidencja, sprawozdania

Powietrze

 • Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia,
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów/pyłów do powietrza,
 • Naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska,

Opakowania

 • Zgłoszenie,
 • Ewidencja,
 • Sprawozdania i opłaty produktowe​

Woda

 • Instrukcja gospodarowania wodą dla zależnego korzystania ze środowiska,
 • Pozwolenia na wprowadzanie ścieków do kanalizacji/środowiska (operat wodno-prawny)

Inwestycje

 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • oraz Raport oddziaływania inwestycji na środowisko

Sprzęt elektryczny i baterie

  Zgłoszenie Ewidencja Sprawozdania i opłaty produktowe