Szkolenia

Sprawozdawczość, pozwolenia, kontrole, kary - Prawo ochrony środowiska

Szkolenie to dedykowane jest wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom zajmującym się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia omówimy uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska oraz obowiązki jakie zostały nałożone na przedsiębiorców.

Szczegóły >

Nowa Ustawa o odpadach - sprawozdawczość, zezwolenia, kary

Jest to szkolenie poruszające tematykę gospodarki odpadami w zakładzie oraz obowiązków, jakie zostały nałożone na przedsiębiorców w związku z wytwarzaniem i przetwarzaniem odpadów.

Szczegóły >

Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej obowiązków Przedsiębiorców wynikających z przepisów ustawy Prawo Wodne przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakładzie.

Szczegóły >

Warsztaty: Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska dla MŚP

Omawia zagadnienia związane z opłatami za korzystanie ze środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach. Omawiamy na nim istotę opłat za korzystanie ze środowiska, kto podlega obowiązkowi naliczania opłat, jakie są zasady ich naliczanie

Szczegóły >

Odpady medyczne w NZOZ i gabinetach prywatnych - zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi w laboratoriach, punktach pobierania materiałów, szpitalach, przychodniach lekarskich, NZOZ-ach oraz prywatnych gabinetach medycznych.

Szczegóły >