Szkolenia

Sprawozdawczość, pozwolenia, kontrole, kary - Prawo ochrony środowiska

Szkolenie to dedykowane jest wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom zajmującym się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenia omówimy uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska oraz obowiązki jakie zostały nałożone na przedsiębiorców.

Szkolenie prowadzone jest przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, a także kierunkowe wykształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska.

CZAS TRWANIA: 8 h – 1 dzień
KOSZT SZKOLENIA: 350 zł netto za osobę/430,50 zł brutto

 1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska w Polsce:
  • Źródła prawa ochrony środowiska,
  • Podstawowe ustawodawstwo i akty wykonawcze,
  • Podstawowe definicje i zakres obowiązywania ustawy,
  • Zasady prawa ochrony środowiska.
 2. Reglamentacja korzystania ze środowiska:
  • Zgłoszenie instalacji,
  • Pozwolenia i zasady ich uzyskiwania,
  • Obowiązki prowadzących instalacje.
 3. Praktyczne aspekty sprawozdawczości środowiskowej:
  • Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat,
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • Krajowa baza KOBIZE - rejestracja - zakres przedmiotowy i podmiotowy- raportowanie – podstawy,
  • Wprowadzanie opakowań oraz towarów w opakowaniach – opłata produktowa,
  • Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • Wprowadzanie baterii i akumulatorów,
  • Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów,
  • Zasady archiwizacji dokumentów,
  • Kalendarium obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorstw.
 4. Kontrola WIOŚ w Przedsiębiorstwie
  • Jak się przygotować
  • Książka kontroli i przebieg kontroli
  • Administracyjne kary pieniężne
 5. Omówienie zmian i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa. Zmiany w sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Kontrola i jak się do niej przygotować. Kalendarium obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów ochrony środowiska.